Kim Kardashian to peddle perfume on Chinese internet
Kim Kardashian to peddle perfume on Chinese internet

Kim Kardashian to peddle perfume on Chinese internet

Photo: Evan Agostini/Invision/AP
Photo: Evan Agostini/Invision/AP