‘Smoking cats’: young Chinese are discovering their love for pets
‘Smoking cats’: young Chinese are discovering their love for pets

‘Smoking cats’: young Chinese are discovering their love for pets

Photo: Shen Xiaojie
Photo: Shen Xiaojie