Xi Jinping defends China’s coronavirus response
Xi Jinping defends China’s coronavirus response

Xi Jinping defends China’s coronavirus response

01:53
Photo: Xinhua
Photo: Xinhua